संस्‍कृतजगत्

संस्‍कृत सहायता प्रकोष्‍ठ | SANSKRIT HELP FORUM

Pratik

Vakya ka anuvad

आगच्छ कृष्ण३ अत्र गौश्चरति ।

समय : 11:05:02 | दिनाँक : 08/12/2019
व्याकरण, वाक्यप्रयोग
उत्‍तर दें
Vikas

हे कृष्ण ! आओ, यहाँ गाय चर रही है ।
प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्

X

प्रश्‍न पूँछें

X